Server

Vi leverer mange typer servere og servertjenester. Vi har løsninger for de fleste behov, enten du trenger en lokal fil- og printserver eller du vil kvitte deg med din lokale server og heller benytte deg av tjenester i skyen.

Lokal server eller server i sky?

I vårt sentrale datasenter i Kristiansand tilbyr vi moderne servere på høyhastighets fiberlinjer. Serverne står i datarom med redundant kjøling, avbruddsfrie strømforsyninger (UPS), nødstrømsaggregat og fysiske brannmurer. Når forholdene ellers tillater det anbefaler vi at serveren plasseres i vårt datasenter i stedet for i bedriftens lokaler.

I noen tilfeller er det likevel mer hensiktsmessig at serveren står i bedriftens lokaler. Særlig gjelder dette dersom begrenset linjekapasitet gjør det vanskelig å jobbe mot servere på internett. Vi kan likevel hjelpe deg med en sikker backupløsning hvor data kopieres til ekstern lokasjon. Vi kan også hjelpe deg med sikring av serveren, både i form av en fysisk brannmur og antivirus på serveren.

Vi tilbyr både Windows- og Linux-servere. Med utgangspunkt i dine behov finner vi den løsningen som er mest hensiktsmessig og kostnadseffektiv.

Filserver

Når brukerne legger dokumentene sine på en filserver med backup sikrer du deg mot at viktig informasjon går tapt hvis brukernes PCer havarerer. En filserver kan enten stå lokalt hos deg eller i vårt datasenter.

Filservere settes normalt opp med et eller flere fellesområder som gir alle eller deler av organisasjonen tilgang til de samme filene. I tillegg er det vanlig at hver enkelt bruker har et privat hjemmeområde for sikker lagring av viktige dokumenter som ikke nødvendigvis er interessante for andre.

Terminalserver

Våre terminalservere forenkler installasjon og drift av de applikasjonene du benytter i firmaet. Applikasjonene installeres på serveren i stedet for på hver enkelt arbeidsstasjon. Eksempler på applikasjoner som med fordel kjøres fra en terminalserver er e-post, kontorprogrammer (f.eks. Microsoft Office), økonomisystemer, lagersystemer og lignende som er enklere å administrere sentralt enn på hver enkelt datamaskin.

Fordelen med å kjøre applikasjonene på en terminalserver kommer spesielt til syne ved oppdateringer, da det kun er nødvendig å oppdatere programvaren på serveren og ikke foreta oppdatering på hver enkelt datamaskin.

Dedikerte og virtuelle servere

Vi leverer både dedikerte (fysiske) og virtuelle servere, og kan også hjelpe deg med virtualisering av eksisterende servere. 

Webserver og databaseserver

Trenger du egen webserver eller databaseserver, enten for nettsider eller intranett? Vi har over 20 års erfaring fra hostingbransjen og kan levere løsninger basert på både IIS, Apache, nginx, MS SQL, MySQL og MariaDB.

Backup

Enten serveren står hos deg eller i vårt datasenter kan du benytte deg av våre løsninger for lokal eller offsite backup. Vi tilbyr også sikkerhetskopiering til ekstern lokasjon.

Drift og overvåkning

Vi kan tilby både driftsavtale og kontinuerlig monitorering av dine servere, enten de står hos oss eller i dine lokaler. Ta kontakt for mer informasjon om våre drifts- og overvåkningstjenester.